LEGO® Serious play®

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) is een methode om snel en praktisch tot een breedgedragen, gezamenlijke oplossing te komen. Waar je met strategiebepaling en plannen maken vaak uitgaat van de meest uitgesproken mensen in de groep, gaat LEGO® SERIOUS PLAY® uit van de gezamenlijke kennis die er is. Die wordt vervolgens met creatieve werkvormen aangeboord om te komen tot een plan waar iedereen achter staat. 

Hoe werkt de LEGO® SERIOUS PLAY® methode?

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) kan gedaan worden op individueel niveau maar ook in teams en op organisatieniveau. Doordat de plastic bouwstenen alles kunnen vertegenwoordigen, kun je er in principe ook iedere uitdaging mee aangaan. Door het gebruik van de LEGO-stenen kom je tot de kern van een vraagstuk en bouw je meteen aan het antwoord. Doordat de steentjes als metafoor in worden gezet, is er voldoende afstand tot het onderwerp om kritisch te zijn, zonder aanvallend te worden. Dit zorgt voor een open sfeer waar alles gezegd kan worden omdat het binnen de gebouwde modellen blijft en niet over de bouwer of verteller gaat. 

 

Wat zijn de voordelen van LSP?

Tijdens een LEGO® SERIOUS PLAY® workshop gaan we aan de slag met een concreet vraagstuk. In de voorbereiding zijn we al bezig geweest met het achterhalen van de vraag en op welke manier we tot een oplossing of richting kunnen komen. De groep wordt geleidelijk ingevoerd in het bouwen met LEGO en ook in het beschrijven van de metaforen die ze hebben gebouwd. Zo creëren we een veilige omgeving waar mensen het leuk vinden om aan de slag te gaan met hun vraagstuk. Daarbij wordt ieders inbreng gehoord en op waarde geschat. Het bouwen van de LEGO-modellen in antwoord op specifieke vragen zorgt dat mensen op andere manieren gaan denken en werken. Het spreekt de kennis aan die wellicht al in het team zit maar tot nu toe nog onbenut was. 

 

Wat levert LEGO® SERIOUS PLAY® op?

Aan het einde van een workshop gaan de deelnemers naar buiten met een concrete aanpak en plannen die meteen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast werkt het werken met LEGO sfeerverhogend en hebben mensen vaak niet het idee dat ze een uitputtende strategiesessie achter de rug hebben. Ze zijn geïnspireerd en willen meteen met de door hen bedachte oplossingen aan de gang. 

 

Wanneer pas je LEGO® SERIOUS PLAY® toe?

Individueel: coaching, loopbaanontwikkeling, studiecoaching, studiekeuze, leiderschapsontwikkeling

Teams: jaarplannen maken, teamontwikkeling, strategie bepalen, procesverbetering 

Organisatie: productontwikkeling, productintroducties, marketing en branding, procesverbetering, strategie, diversificatie van je aanbod, trainingen, jaarplannen

 

Hoe gaat een workshop van LEGO® SERIOUS Play®?

Vooraf hebben we een intake met de opdrachtgever. Daar bespreken we de gewenste uitkomsten van de sessie: wil je een plan aan het einde van de dag? Wil je inzicht? Wil je mensen zich uit laten spreken? Er kan van alles. Hebben we dat goed doorgrond, dan gaan we aan de slag met de vragen. Iedere vraag die we stellen tijdens een LSP-workshop is vooraf bedacht en doorgepraat. Zo zorgen we dat wat er gevraagd wordt, leidt tot directe resultaten en actieplannen. Naar de workshop nemen we een grote doos ondersteunende LEGO en DUPLO mee. Voor iedere kandidaat is er sowieso een eigen zakje LEGO waarmee ze aan de gang gaan. 

We maken deelnemers eerst vertrouwd met LEGO en met de manier van werken door toegankelijke en concrete opdrachten in het begin te geven. Zo bouwen we ook aan de veiligheid in de groep. Van daar gaan we de diepte in met de LEGO en met de vragen. Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers meerdere modellen gebouwd en ook meerdere keren hun verhaal gedaan en elkaar bevraagd. Dan staat er een stevig fundament voor vervolgstappen en kunnen de groepen aan de gang met hun plannen en de uitwerking ervan. 

Meer weten over de methode of wat wij voor je kunnen doen met LEGO® SERIOUS PLAY®? 

Weten of LSP bij jou past?
Neem contact op